Home

Voor gemeenten, instellingen en professionals

 

Wij bieden u juridische ondersteuning bij:

* uitvoering Jeugdwet en jeugdhulp

* Wmo 2015/Veilig Thuis

* Wlz en zvw

* passend onderwijs

* privacy

* toestemming

* vragen over ouderschap en gezag

* bestuursrechtelijke kwesties 

* gesloten plaatsingen

* vrijwillig/dwang

* tucht- en andere procedures

 

Wilt u weten of uw gemeente, wijkteam, Veilig Thuis of organisatie handelt in overeenstemming met de wet- en regelgeving? Heeft u vragen over wie nu eigenlijk welke beslissing mag nemen of aan welke vereisten een (verlenings)besluit moet voldoen? Of u wilt een kind behandelen of jeugdhulp verlenen, maar een ouder weigert hieraan mee te werken? 

U maakt zich zorgen over de thuissituatie van een kind en wilt contact zoeken met een andere professional. Mag u dat doen? En welke informatie mag u dan met elkaar delen? 

 

Voor een antwoord op deze vragen kunt u bij ons terecht. 

 

Onze missie

Kritiek leveren is makkelijk. Wij dragen liever een steentje bij aan een goede kwaliteit van de hulp aan jeugdigen, ouders en verzorgers. Wij kennen de praktijk en zijn daarom goed op de hoogte van de toepasselijke wet- en regelgeving. Ook weten wij welke vragen er bij professionals leven. 

 

Ter ondersteuning van professionals in hun

dagelijkse praktijk hebben wij de ouderschapswijzer ontwikkeld. 

Inmiddels zijn er al vele organisaties, gemeenten

ziekenhuizen en scholen die de ouderschapswijzer gebruiken. 

Voor verdere informatie zie onder 'diensten en producten'.